Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

PPI Godišnje izvješće 2018

OBJAVLJENO: 15/02/2019    

PPI Godišnje izvješće 2017

OBJAVLJENO:    

PPI Godišnje izvješće 2016.

OBJAVLJENO:    

Ovlaštenici Javna nabava

OBJAVLJENO:    

Izjava o sukobu interesa

OBJAVLJENO:    

Plan nabave za 2019. godinu

OBJAVLJENO:    

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

OBJAVLJENO:    

Plan rada za 2019. godinu

OBJAVLJENO:    

Izvješće o radu 2017. godina

OBJAVLJENO:    

Izvješće o radu 2016. godina

OBJAVLJENO:    

Izvješće o radu 2015. godina

OBJAVLJENO:    

Pravilnik o korištenju Kampa u Fažani

OBJAVLJENO:    

Statut Vatrogasne zajednice OBŽ

OBJAVLJENO:    

Mjerila o korištenju sredstava premija osiguranja HVZ u 2019

OBJAVLJENO:    

Obrazac izvješća za sredstva prema Mjerilima HVZ

OBJAVLJENO:    

Obrazac Ugovora za Mjerila HVZ točka 9

OBJAVLJENO:    

Obrazac Ugovora za Mjerila HVZ točka 8

OBJAVLJENO:    

Obrazac Ugovora za Mjerila HVZ točka 7

OBJAVLJENO:    

Obrazac zapisnika s ispita 2019

OBJAVLJENO:    

Ugovor o sufinanciranju osposobljavanja sa HVZ

OBJAVLJENO:    

Zapisnik stručnog nadzora

OBJAVLJENO:    

Zahtjev za korištenje Vatronet

OBJAVLJENO:    

Pravilnik o ispitima za vatrogasce s posebnim ovlastima 89/01

OBJAVLJENO:    

Pravilnik o osobnoj zaštitnoj opremi vatrogasaca 31/11

OBJAVLJENO:    

Pravilnik o minimumu opreme ostalih postrojbi 91/02

OBJAVLJENO:    

Pravilnik o minimumu opreme središnjih postrojbi 43/95

OBJAVLJENO:    

Pravilnik o međusobnim odnosima na vatrogasnim intervencijama 65/94

OBJAVLJENO:    

Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi 61/94

OBJAVLJENO:    

Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasaca 61/94

OBJAVLJENO:    

Zakon o zaštiti od požara 92/10

OBJAVLJENO:    

Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija 121/14

OBJAVLJENO:    

Zakon o udrugama 74/14

OBJAVLJENO:    

Izmjene Zakona o vatrogastvu 80/10

OBJAVLJENO:    

Izmjene Zakona o vatrogastvu 38/09

OBJAVLJENO:    

Izmjene Zakona o vatrogastvu 174/04

OBJAVLJENO:    

Zakon o vatrogastvu 139/04

OBJAVLJENO:    

Zapisnik ostali

OBJAVLJENO: 03/02/2019    

Zapisnik sa sjednice Skupštine VZG Belišće 2018.

OBJAVLJENO:    

Izvješće o provedbi PPI 2017

OBJAVLJENO: 29/01/2019    

Program rada za 2018. godinu

OBJAVLJENO: 26/01/2018    

Adresar 2017

OBJAVLJENO: 29/12/2017    

Poslovnik o radu

OBJAVLJENO: 28/12/2017