Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Pomoć za nabavku vatrogasnih vozila

Natječaj Osječko-baranjske županije za sufinanciranje nabavke vatrogasnih vozila za dobrovoljna vatrogasna društva traje do 29. ožujka 2021. godine.

Za sufinanciranje kupovine vatrogasnih vozila dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja su predmet ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva u iznosu 200.000,00 kuna, a najveći mogući iznos potpore je do 75.000,00 kuna.

Prijave pripremljene u skladu s ovim Javnim pozivom dostavljaju se poštom ili osobno putem pisarnice Županije na adresu:

Osječko-baranjska županija
Pisarnica
Županijska 4, 31000 Osijek,
uz naznaku;
"Prijava na Javni poziv za sufinanciranje kupovine vatrogasnih vozila
dobrovoljnim vatrogasnim društvima"

ili Upravnom odjelu za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, skenirano na email adresu: ruralni@obz.hr.

Uz popunjeni obrazac prijave potrebno je priložiti:

  • dokaz o registraciji udruge (izvod iz registra udruga i izvod iz registra neprofitnih organizacija),
  • godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju dobrovoljnog vatrogasnog društva u
    prethodnom razdoblju,
  • financijski plan (popunjava se na propisanom obrascu),
  • dokaz o osiguranju sredstava u proračunu jedinice lokalne samouprave za namjenu za koju se
    traži sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu i
  • ponudu/predračun/račun za kupovinu vatrogasnog vozila.

OBRAZAC PRIJAVE ZA KUPOVINU VATROGASNIH VOZILA DVD3

OBRAZAC FINACIJSKI PLAN DVD4

Objavljeno: 16.03.2021.