Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

PRAVILNICI

Pravilnik o priznanjima VZOBŽ

Objavljeno 01/10/2019


Pravilnik o ispitima za vatrogasce s posebnim ovlastima 89/01

Objavljeno 15/02/2019


Pravilnik o osobnoj zaštitnoj opremi vatrogasaca 31/11

Objavljeno


Pravilnik o minimumu opreme ostalih postrojbi 91/02

Objavljeno


Pravilnik o minimumu opreme središnjih postrojbi 43/95

Objavljeno


Pravilnik o međusobnim odnosima na vatrogasnim intervencijama 65/94

Objavljeno


Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi 61/94

Objavljeno


Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasaca 61/94

Objavljeno