Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Detaljno izvješće o financiranju programa i projekata udruga za 2019. godinu

Objavljeno 10/09/2020


PPI Godišnje izvješće 2019

Objavljeno 24/01/2020


Plan nabave VZOBŽ za 2020. godinu

Objavljeno 16/01/2020


Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Objavljeno 24/12/2019


Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Objavljeno


Zahtjev za pristup informacijama

Objavljeno


Obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama

Objavljeno


Program rada i financijski plan za 2020. godinu

Objavljeno 20/12/2019


Plan nabave za 2019. godinu

Objavljeno 09/12/2019


Izvješće o radu 2018. godina

Objavljeno 08/07/2019


PPI Godišnje izvješće 2018

Objavljeno 15/02/2019


PPI Godišnje izvješće 2017

Objavljeno


PPI Godišnje izvješće 2016.

Objavljeno


Plan rada za 2019. godinu

Objavljeno


Izvješće o radu 2017. godina

Objavljeno


Izvješće o radu 2016. godina

Objavljeno


Izvješće o radu 2015. godina

Objavljeno


Pravilnik o korištenju Kampa u Fažani

Objavljeno


Statut Vatrogasne zajednice OBŽ

Objavljeno


Izvješće o provedbi PPI 2017

Objavljeno 29/01/2019


Program rada za 2018. godinu

Objavljeno 26/01/2018


Adresar 2017

Objavljeno 29/12/2017


Poslovnik o radu

Objavljeno 28/12/2017