Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

ZAKONI

NOVI Zakon o vatrogastvu

Objavljeno 15/04/2020


Zakon o zaštiti od požara 92/10

Objavljeno 15/02/2019


Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija 121/14

Objavljeno


Zakon o udrugama 74/14

Objavljeno


Izmjene Zakona o vatrogastvu 80/10

Objavljeno


Izmjene Zakona o vatrogastvu 38/09

Objavljeno


Izmjene Zakona o vatrogastvu 174/04

Objavljeno


Zakon o vatrogastvu 139/04

Objavljeno