Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Uspješna borba s poplavama u OBŽ

poplava obž

U nastavku dajemo pregled aktivnosti vatrogasnih postrojbi u našoj županiji prilikom visokog vodnog vala Drave početkom kolovoza.

Na temelju odluke Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije od 08.08.2023. godine stavljene su sve operativne snage sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije u stanje pripravnosti vezano uz nadolazeći vodostaj rijeke Drave. Temeljem te odluke vatrogasni zapovjednik Osječko baranjske županije stavlja vatrogasne snage u pojačanu pripravnost te zapovjedništvu zajednice nalaže da pripreme svoje snage te raspoloživa sredstva i opremu.


Ulaskom vodnog vala na područje Osječko baranjske županije vatrogasci na području Podravske Moslavine ubrzo su bili aktivirani na izgradnji nasipa oko obiteljske kuće koja je bila direktno ugrožena visokim vodostajem rijeke Drave. Napravljen je zečji nasip i zemljani nasip oko kuće. Između ta dva nasipa je probijala voda te se uz pomoć vatrogasnih pumpi vršio povrat vode čime su se spasile kuće od plavljenja. Vatrogasci su dežurali 24 sata na dan u četiri smjene prepumpavajući vodu.


Na području Donjeg Miholjca 10.08.2023. godine bile su aktivirane dodatne vatrogasne operativne snage na punjenju vreća s pijeskom i postavljanju na nasipu Zabara, s obzirom na opasnost propuštanja nasipa. Na zapovijed Županijskog vatrogasnog zapovjednika angažirani su operativni članovi 9 DVD-a i JVP Našice. Snage koje su podignute: DVD Donji Miholjac, Veliškovci, Gat, Kučanci, , Marijanci, Beničanci, Črnkovci, Lacići, Šljivoševci s ukupno 58 vatrogasaca te DVD Viljevo koji su iako su dežurali na nasipu na svom području, nesebično su se stavili na raspolaganje, te pomogli na ojačanju nasipa. U pojačavanje nasipa na rijeci Dravi kod Donjeg Miholjca angažirano je ukupno 200 osoba te ugrađeno preko 20 tisuća vreća s pijeskom zbog saniranja procjednih voda.


Vatrogasne snage svojim intervencijama pratile su dolazak vodnog vala u Osječko-baranjsku županiju. Stožer CZ Grada Belišća pred dolazak vodnog vala na područje Belišća održao je sjednicu te je razmotrio stanje vodostaja rijeke Drave na području Grada Belišća. Utvrđeno je da je prioritet osiguranje objekta vodocrpilišta. Operativni članovi DVD-a Belišće postavili su motorne pumpe većeg kapaciteta iznad „Bunara“, a djelatnici Hidrobela i DS Smitha izradili su zečji nasip za sprečavanje nekontroliranog ulaska vode u objekt. Na poplavnom području Citadele i vikend naselja na desnoj obali rijeke Drave korisnicima je pružena logistička pomoć u vrećama s pijeskom, s obzirom da je navedeni prostor bio neobranjiv.

12.08.2023. godine angažirane su vatrogasne snage na postavljanju Zečjih nasipa kod naselja Satnica (most preko Karašice kod Satničkog ribnjaka), a na kojem je bilo angažirano 230 pripadnika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije te 40 članova postrojbi opće namjene civilne zaštite iz općina Magadenovac i Petrijevci te gradova Valpovo i Belišće.
Radilo se na saniranju procjeđivanja i sprječavanju prelijevanja preko krune nasipa, gdje su sudjelovali DVD Satnica, Valpovo, Belišće, Bistrinci, Bocanjevci, Vinogradci, Veliškovci, Aljmaš, Batina, Marijanci, Ladimirevci, Beli Manastir, Bistrinci, Bizovac, Branjin vrh, Bocanjevci, Čepin, Vuka, Hrastin, Dalj, Darda, Duboševica, Erdut, Jagodnjak, Karanac, Kneževi vinogradi, Novi Bezdan, Donji grad Osijek, Gornji grad Osijek, Osijek-Tenja, Retfala-Osijek, Sarvaš, Popovac, Topolje, Veliškovci, Harkanovci, Vinogradci, Vladislavci, Breznica Našička, Donja Motičina, Feričanci, Koška, Markovac Našički, Valenovac, Velimirovac, Zelčin, Marjančaci, JVP Našice, JVP Grada Osijeka sa ukupno 166 operativna vatrogasaca. Za potrebe osiguravanja dovoljne količine vreća s pijeskom, ponovno istog dana u večernjim satima su uzbunjeni članovi DVD-a s područja VZG Belišće, gdje je 5 članova DVD-a Veliškovci i 2 člana DVD-a Vinogradci bilo upućeno na bent kod „Bakange“ preko rijeke Drave kod Belišća, na punjenju vreća s pijeskom.


U isto vrijeme vodila se borba u naselju Petrijevci na obrani okolnih OPG-a i poduzetničke zone izgradnjom nasipa gdje je djelovala postrojba DVD-a Petrijevci te je rađeno na osiguranju prilaza za naselje Karašica-Josipovac gdje su vatrogasci JVP Grada Osijeka i DVD-a Osijek Donji grad i Čepin vršili prebacivanje ljudi i stanovnika kroz vodu koja je okružila naselje.
13.08.2023. godine bitka s vodom i dalje se vodi na petrijevačkom području te dolazi do podizanja vatrogasnih snaga VZG Valpovo i općine Petrijevci. Aktivnosti vatrogasaca trajali su cijeli dan angažmanom slijedećih postrojbi: DVD Petrijevci, Valpovo, Nard, Satnica, Ladimirevci, Marjenčaci, Zelčin.


Na području Osječko-baranjske županije u 15 događaja bilo je angažirano 64 postrojbe, 63 vozila, 317 vatrogasaca sa utrošenih 2121 radnih sati prema analitičkim podacima iz aplikacije UVI.


“HVALA svim našim vatrogascima na izuzetno napornim intervencijama na kojima smo bili angažirani. Vrijedne ruke vatrogasaca koji su svaku vreću ugradili u obrambene zidove i trudom spriječili katastrofu pamtit će se u životima onih stanovnika čiju ste imovinu spasili. Vatrogasci su bili opterećeni, umorni no duh koji su ugradili u nasip ostat će zapamćen u svim analima vatrogasne službe. Broj angažiranih vatrogasaca na ovim intervencijama svrstan je u vrh spremnosti vatrogastva u našoj županiji. Pokazano zajedništvo i pružena potpora kolegama na lokalnoj razini pokazuje pripadnost jednoj obitelji sa puno ljubavi, ozbiljnosti i humanosti. Stoga, osobno, nikada neću zaboraviti neprospavane noći u Donjem Miholjcu, Satnici kao i na ostalim mjestima gdje su vatrogasci dežurali danonoćno. Zapovjedi su bile oštre i jasne, no treba shvatiti da su u nekim trenutcima bile neophodne. Dojmovi su još jaki i emocije prevladavaju pa ćemo hladne glave analizirati ovu intervenciju na našem zapovjedništvu. Naravno, sa moje strane bilo je sve pozitivno. Još jednom velika ZAHVALA svima koju prenosim od župana g. Anušića, njegovog zamjenika Načelnika stožera CZ OBŽ g. Lukića , generalnog direktora Hrvatskih voda g. Đurokovića, direktora VGO za Dunav i donju Dravu, g. Kovačevića, te naravno našeg Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH g. Tucakovića a ja ću se posebno zahvaliti Načelniku općine Petrijevci g. Zeliću i Gradonačelniku grada Valpova g. Šutalu na logističkoj potpori u vidu osvježenja, hrane i pića“, stoji u priopćenju županijskog vatrogasnog zapovjednika Zorana Pakšeca.

Objavljeno: 24.08.2023.