Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Vatrogasna škola – UPISI

Kandidati se prijavljuju elektroničkim putem (online) od 21.8.2023. do 27.8.2023. do 23:59 sati.

Državna vatrogasna škola upisuje do 200 polaznika u programe prekvalifikacija za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar u školskoj godini 2023. / 2024. Od toga u Odjelu Osijek 1 razredni s ukupno 25 polaznika, Odjel Split – 2 razredna odjela, ukupno do 50 polaznika, Odjel Rijeka – 1 razredni odjel, ukupno do 25 polaznika te u sjedištu u Zagrebu ukupno 100 polaznika u 4 razredna odjela.


UPISNI POSTUPAK
Izbor polaznika obavit će se putem razredbenog postupka koji će se provesti od 11. do 22. rujna godine prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Državne vatrogasne škole, a uključuje:
a) psihologijsku selekciju (psihologijsko testiranje);
b) vrednovanje općeg uspjeha na kraju svakog razreda srednje škole – prosjek,
c) ugovor o radu s pravnom osobom ukoliko je osoba do dana raspisivanja ovog Natječaja
primljena na radno mjesto vatrogasnog početnika.
d) izvadak iz VATROnet-a (vrednuje se članstvo najmanje šest mjeseci do dana prijave na Natječaj). Ukoliko je broj kandidata nakon razredbenog postupka veći od planiranog broja provest će se provjera znanja.


POČETAK NASTAVE
Planirani početak nastave je 16. listopada 2023., a izvodit će se redovitom nastavom u jutarnjim i poslijepodnevnim satima te po potrebi subotom i nedjeljom. S polaznicima će se sklopiti ugovor o obrazovanju u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze, a vezano uz provođenje programa prekvalifikacije u koji su upisani.


CIJENA ŠKOLOVANJA
Školarina za program prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac/vatrogasni tehničar iznosi 1.200,00 € i plaća se u dva dijela.
Prvi dio školarine u iznosu od 600,00 € uplaćuje se prilikom upisa (dokaz o uplati donijeti na upis), a drugi dio školarine u roku od 90 dana od sklapanja ugovora o obrazovanju.


UVJETI UPISA
a) Uvjeti za upis u program prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac:

  • stečena srednja školska (gimnazija) ili stručna sprema trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja;
  • osoba mora biti starija od 18 godina prilikom sklapanja ugovora o obrazovanju;
  • posebno zdravstveno stanje i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

b) Uvjeti za upis u program prekvalifikacije za zanimanje vatrogasni tehničar:


  • stečena srednja školska (gimnazija) ili stručna sprema četverogodišnjeg trajanja iz sljedećih područja rada: strojarstvo; brodogradnja; metalurgija; elektrotehnika; geologija, rudarstvo i nafta; poljoprivreda; veterina; šumarstvo; obrada drva; graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali; cestovni promet; kemijska tehnologija; grafika; tekstil; obrada kože; optika i obrada stakla; unutarnji poslovi i zaštita; unutarnji transport; pomorski, riječni i lučki promet; PT promet; zračni promet; željeznički promet; zdravstvo;
  • Osoba mora biti starija od 18 godina prilikom sklapanja ugovora o obrazovanju;
  • posebno zdravstveno stanje i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti.


Za upis u programe prekvalifikacija potrebno je umijeće plivanja.


PRIJAVA NA NATJEČAJ
Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj obvezni su:

  • ispuniti obrazac prijave (online) samo za jednu lokaciju (ili Zagreb ili Split ili Rijeka ili Osijek)
  • u PDF formatu priložiti svjedodžbu o završnom radu ili završnom ispitu ili o državnoj maturi

SVE INFORMACIJE I POVEZNICE NA ONLINE PRIJAVU MOŽETE DOBITI NA STRANICAMA DRŽAVNE VATROGASNE ŠKOLE.

Objavljeno: 21.08.2023.