Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

PROJEKTI

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije u tijeku je realizacije tri projekta kojima je za cilj unaprjeđenje cjelokupnog sustava a posebice razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi te razine osposobljenosti vatrogasaca.

1) Uspostavljanje jedinstvenog sustava komunikacije u vatrogasnim postrojbama na području Osječko-baranjske županije.

Ovaj projekt posljedica je stvarne potrebe za unaprjeđenjem postojećeg stanja koje ne zadovoljava osnovne uvjete a baziran je i to samo djelomice na analognom sustavu. Zbog toga smo se odlučili za postupan prelazak na digitalni sustav komunikacije što je zahtijevalo nabavku novih repetitora i uređaja u nekoliko faza u periodu od 2015-2019 godine. U prvoj fazi izgradnje sustav radio veza bio je analogan, te je koristio postojeće analogne radio uređaje i novo nabavljene Analogno/digitalne repetitore u analognom modu. U drugoj fazi krenulo se u opremanje središnjih općinskih i gradskih profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi. Tijekom 2019. godine završavamo opremanje vatrogasnih postrojbi digitalnim radio uređajima. Novi digitalni sustav pruža puno širi krug aplikacija za rješenja kao što su dispečerski sustavi, snimanje razgovora, praćenje voznog parka, prijenos kratkih poruka, daljinsko upravljanje uređajem itd. Također novi sustav pruža mogućnost integracije sa postojećim sustavom 112 DUZS, „TETRA“ sustavom MUP te HMP-a uz korištenje dodatnih sučelja koja se mogu implementirati na novi sustav sukladno potrebama povezivanja.

2) Izgradnja i opremanje vatrogasnog vježbališta u Našicama

Zbog specifičnih karakteristika požara zatvorenog prostora, unutarnja navala je jedan od najvažnijih čimbenika uspješne vatrogasne intervencije. Vatrogasci moraju imati teorijsko i praktično znanje o tome kako se vatra razvija i kako se ponaša unutar jednodijelnih i višedijelnih zatvorenih prostora i kod različitih ventilacijskih parametara. Simulacija takve situacije, najbliže stvarnoj, postiže se uz simulator plamenih udara koji je izgrađen znanjem i sredstvima vatrogasaca iz Osječko-baranjske županije. Ovaj čelični kontejner smješten je u vatrogasnoj postrojbi u Našicama i služi za demonstraciju razvijanja vatre i pojave plamenih udara. Tu se vatrogascima omogućava uvježbavanje, procjena pristupa, ulaženja u prostor i načina gašenja. Oni time stječu neophodno iskustvo, a ujedno im se podiže samopouzdanje za situacije kada se nađu u sličnim prilikama na intervencijama. S obzirom da se uz praktičnu obuku izvodi i teorijski dio nastave, potrebno je na istoj lokaciji opremiti  odgovarajuću prostoriju za prezentacije i demonstracije što će omogućiti još kvalitetnije izvođenje nastave i programa za polaznike s područja cijele županije.