Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Prezentacija vatrogastva DVD Belišće u vrtiću i školi

belišće vrtić prezentacija CZ

Prezentacija je održana 15. svibnja u vrtiću „Maslačak“, a potom učenicima Osnovne škole „Ivana Kukuljevića“ Belišće.

U sklopu provedbe Nacionalnog programa edukacije djece u području civilne zaštite održane su prezentacije hitnih službi u kojima je sudjelovalo i DVD Belišće. Oprema, rad i uloga pojedine službe prikazana je prvo djeci predškolskog uzrasta u vrtiću „Maslačak“, a potom učenicima Osnovne škole „Ivana Kukuljevića“ Belišće. Izlagali su predstavnici Područnog ureda Civilne zaštite Osijek te pripadnici vatrogastva, policije i HGSS-a. Upoznavanje s radom pojedinih službi i saznanja o situacijama u kojima se pojedinac može naći, te postupci koji su nužni za brzo reagiranje u nepoželjnoj situaciji, djecu je veoma zanimalo, a kroz mnoge upite došli su do novih saznanja koja im mogu pomoći u budućnosti.

Ovakav način edukacije je veoma bitan za mlađu populaciju, gdje se preventivno može djelovati na suzbijanju neželjenih posljedica koje mogu nastati. Kroz prezentaciju vatrogastva u zajedničkom druženju djece i operativnih vatrogasaca DVD-a Belišća uspostavljena je odlična komunikacija i suradnja, gdje su djeca s mnogo upita željnih saznanja, te samim izvođenjem radnji i upoznavanje vatrogasnom opremom pobliže osjetili čime se vatrogasci susreću i bave.

Dubravko Čovčić

Objavljeno: 20.05.2019.