Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Dodjela financijskih sredstava za DVD-a

Hrvatska vatrogasna zajednica

Sredstva premije osiguranja koje ostvaruje Hrvatska vatrogasna zajednica od osiguravajućih društava u 2020. godini dodjeljuje se vatrogasnim društvima sukladno Mjerilima HVZ a putem županijske vatrogasne zajednice.

Hrvatska vatrogasna zajednica sukladno donesenim Mjerilima o korištenju sredstava premije osiguranja od požara za 2020. godinu dodjeljuje sredstva sukladno čl. 7, 8. i 9. za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije, nabavu opreme i sredstava za vatrogasne intervencije kod obilježavanja obljetnica osnutka, kao i za pomaganje vatrogastvu na područjima od posebne državne skrbi.

VZŽ Osječko-baranjske

Kako bi vatrogasna postrojba mogla ostvariti sredstva sukladno Mjerilima mora ispunjavati uvjete iz čl. 4. Mjerila HVZ-a:

• mora biti upisana u računalnu aplikaciju Vatronet,
• u Vatronetu treba biti upisano najmanje 20 operativnih vatrogasaca za središnja društva, odnosno 10 operativnih vatrogasaca za ostala društva i to sa slijedećim podacima: ime i prezime, OIB, važeći liječnički pregled i broj mobilnog telefona.

Osim ovih uvjeta, primatelj sredstava obvezan je Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dostaviti izvješće o namjenskom korištenju sredstava koja je ostvario u prijašnjim godinama i to na propisanom obrascu br. 4 – PROR-POT – Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava, najkasnije do 31. siječnja 2020. godine, a koji se može skinuti s internetskih stranica HVZ-a.
U slučaju nenamjenskog korištenja, ili ukoliko sredstva nisu utrošena do 31.01.2020. godine, primatelj sredstava je obvezan izvršiti povrat sredstava davatelju u najkraćem mogućem roku, a najdalje u roku 90 dana od trenutka utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA:

1) Dobrovoljna vatrogasna društva/ javne vatrogasne postrojbe za dodjelu sredstava sukladno tč. 7. Mjerila podnose zahtjev nadležnoj vatrogasnoj zajednici općine/grada ili područja na obrascu 1 Ugovor o potpori za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije – tč. 7. Ukupan iznos sredstava za raspodjelu u 2020. godini sukladno tč 7. iznosi 65.938,07 kn.

2) Dobrovoljna vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe za dodjelu sredstava sukladno tč. 9. Mjerila dostavljaju zahtjev vatrogasnoj zajednici općine/grada ili područja na obrascu 3 – Ugovor o pomaganju vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi. Tč.9. Raspoloživa sredstva u 2020. godini za pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi iznose 72.622,74 kn.

Nakon odobrenja zahtjeva, vatrogasne zajednice općina/gradova ili područja dostavljaju Ugovore na ovjeru Vatrogasnoj zajednici Osječko-baranjske županije u 2 (dva) originalna primjerka koja ih zatim prosljeđuje Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

Kako iznosi za raspodjelu sredstava vatrogasnim postrojbama nisu veliki, predlažemo da zapovjedništva vatrogasnih zajednica općina, gradova ili područja utvrde kojim postrojbama će se sredstva dodijeliti, uzimajući u obzir stvarne potrebe za opremanjem, kako se iznosi ne bi dodatno umanjivali.

3) Dobrovoljna vatrogasna društva/javne vatrogasne postrojbe koja u 2020. navršavaju i obilježavaju 10., 20., 30., 40., 50., 60., 70., 75., 80., 90., 100., 110., 120., 125., 130., 140., 150., 160. i 170. godina osnutka sukladno tč. 8. dostavljaju zahtjev Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, na obrascu broj 2.

Iznos sredstava koje pojedino dobrovoljno vatrogasno društvo/javna vatrogasna postrojba može ostvariti ovisi o godinama obilježavanja obljetnica, a iznose:

  • do 50 godina 3.500,00 kn
  • od 50 do 100 godina 4.000,00 kn
  • 100 godina i više 5.000,00 kn

Dobrovoljna vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe obvezne su prilikom nabave opreme sredstvima premija osiguranja od požara, postupiti sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Svi potrebni obrasci i mjerila su dostupni na našim stranicama pod Preuzimanja/službeni obrasci. Kod predlaganja vatrogasne zajednice trebaju voditi računa o raspoloživim sredstvima prema Tablici 1 i Tablici 2.
Rok za dostavu zahtjeva u Vatrogasnu zajednicu Osječko-baranjske županije je 26. lipnja 2020. godine.

Objavljeno: 16.06.2020.