Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Dodjela županijskih sredstava

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Osječko-baranjske županije do 15. ožujka 2021. godine

Temeljem ovoga Javnog poziva sufinancirati će se:

  • nabava osobne i skupne zaštitne opreme (vatrogasna odijela, kacige, čizme i rukavice za gašenje požara otvorenog prostora ili požara objekta, zaštitni vatrogasni opasač, oprema za zaštitu organa za disanje i slična potrošna vatrogasna oprema),
  • nabava ostale vatrogasne opreme (cijevi, mlaznice, crpke, agregati, svjetiljke, komunikacijska oprema i slična potrošna vatrogasna oprema) u svrhu povećanja operativnosti i zaštite dobrovoljnih vatrogasaca tijekom obavljanja vatrogasne djelatnosti

Prijavu za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava mogu podnijeti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije. Pravo na podnošenje prijave iz prethodnog stavka imaju ona dobrovoljna vatrogasna društva kojima su jedinice lokalne samouprave osigurale sufinanciranje namjene za koja podnose prijavu i koja su dostavila potrebna izviješća o pravdanju ranije odobrenih sredstava bez obzira na njihovu namjenu te nemaju dugovanja prema Proračunu Osječko-baranjske županije.

Za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su predmet ovoga Javnoga poziva raspoloživa su sredstva u iznosu 200.000,00 kuna, a najveći mogući iznos potpore je do 10.000,00 kuna.

Prijave pripremljene u skladu s ovim Javnim pozivom dostavljaju se poštom ili osobno putem pisarnice na adresu:


Osječko-baranjska županija
Pisarnica
Županijska 4, 31000 Osijek
uz naznaku:
"Prijava na Javni poziv za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava"


ili Upravnom odjelu za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, skenirano na email adresu: ruralni@obz.hr.

Prijave se podnose na propisanim obrascima koji moraju biti ispunjeni elektronski. Obrasci se preuzimaju na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije.

Uz popunjeni obrazac prijave potrebno je priložiti:

  • dokazi o registraciji udruga (izvod iz registra udruga i izvod iz registra neprofitnih organizacija),
  • godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju dobrovoljnog vatrogasnog društva u prethodnom razdoblju,
  • financijski plan (popunjava se na propisanom obrascu),
  • dokaz o osiguranju sredstava u proračunu jedinice lokalne samouprave za namjenu za koju se traži sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu i
  • ponudu/predračun za nabavu opreme.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, na email adresu: ruralni@obz.hr ili na kontakt telefon 221-561.

Objavljeno: 08.03.2021.