Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Državna vatrogasna škola

vatrogasna škola

Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je novosti u vezi s radom Državne vatrogasne škole

Državna vatrogasna škola koju je osnovala Republika Hrvatska Uredbom o osnivanju Države vatrogasne škole (Narodne novine br.: 107/20) je pravni slijednik Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih osnovane Odlukom o osnivanju Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA : 602-01/10-01/01, URBROJ: 36302/02-10-5, od dana 11. ožujka 2010.

U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu i u podružnicama, Odjel Rijeka, Odjel Split i Odjel Osijek provodit će se programi prekvalifikacije za zanimanje vatrogasni tehničar i zanimanje vatrogasac. Programi će se izvoditi redovnom nastavom.

Program prekvalifikacije za zanimanje vatrogasni tehničar provoditi će se kroz 1791 sat redovne nastave, a program za zanimanje vatrogasca kroz 1678 sati redovne nastave.

Upisi u programe obrazovanja obavit će se nakon što Upravno vijeće utvrdi uvjete i način upisa, rokove upisa i početak nastave.

Informacije o početku nastave, uvjetima i načinu upis u Državnu vatrogasnu školu u Zagrebu, Odjel Rijeka, Odjel Split i Odjel Osijek bit će pravovremeno objavljene na web stranici Hrvatske vatrogasne zajednice, poveznica Državna vatrogasna škola.

Objavljeno: 08.09.2021.