Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

DVD Belišće za vrijeme remonta u mjesecu rujnu 2021 «Dobava vode»

Remont Belišće

Središnja vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće u sklopu remontnih radova na postrojenju Vodocrpilišta u mjesecu rujnu 2021. godine, aktivno je sudjelovala na osiguravanju vode iz rijeke Drave.

Operativni pripadnici vatrogasne postrojbe DVD-a Belišće, u navedenoj aktivnosti dobrovoljno su sudjelovali u izvršavanju zadataka u periodu od 14.09. do 16.09.2021. godine. Zadatak vatrogasnog dijela je bio da se osigura dovoljna količina vode iz rijeke Drave do filtera za pročišćavanje vode, korištenjem više motornih pumpi većeg kapaciteta, gdje su tri motorne pumpe postavljenje 13.09.2021. na mjesto crpljenja s pripadajućom opremom.


Kako korisnici ne bi ostali bez pitke vode, od 14.09.2021. u 07,00 do 15.09.2021. u 21,00 sati operativni članovi DVD-a Belišće raspoređeni u dvije smijene, ukupno 38 sati nadzirali su rad motornih pumpi za vodu «Rozenbauer» i vodili brigu o dobavi dovoljne količine vode.
Dana 14. i 15.09.2021. dana vozač DVD-a Belišće s autocisternom osiguravao je vodu za potrebe Tvornice papira – Papirnog stroja 2 i 3 na kojem su se također obavljali remontni radovi. Zbog prekida snabdijevanja el. strujom dijela tvornice, s 4 elektro agregata (16 kW, 2,7 kW, 5 kW i 4 kW) DVD-a Belišća osigurana je el. energija za manje potrošače tvornice, gdje je bilo nužno da ne dođe do prekida rada. (vaga, teretna porta, otprema ambalaže i papira).

Ujedno zbog preventivnih poslova vatrogasnih djelatnika za vrijeme remonta, stalno vatrogasno dežurstvo u Vatrogasnom operativnom centru osigurali su članovi DVD-a Belišće.
Nakon obavljenih remontnih radova i puštanje pitke vode u normalan rad, obavljena je 16.09.2021. godine pospremanje i uređenje vatrogasnih motornih pumpi i opreme, za buduće eventualne potrebe u istu svrhu ili za tehničke intervencije.

U naprijed navedenoj aktivnosti sudjelovalo je 10 operativnih članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće, a utrošili su ukupno 201 sati rada u navedenom periodu, gdje je zahvaljujući njihovim angažmanom osigurana pitka voda za korisnike Grada Belišće i šire.

Zapovjednik 
DVD-a Belišće

Dubravko Čovčić

Objavljeno: 16.09.2021.