Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Edukacija Vatronet

Edukacija za operatere Vatroneta održati će se u dva termina, 20. i 22. svibnja 2021. godine u Osijeku

Sukladno prijavama u sklopu projekta eHVZ utvrđuju se slijedeći termini osposobljavanja:

  • 20. svibnja 2021. godine – MODUL 3 – Vatronet
  • 22. svibnja 2021. godine – MODUL 3 – Vatronet – za one kandidate koji su se prijavili za subotu

Program započinje u 09,00 i traje do 14,00 sati, u učionici Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka, I.G.Kovačića 2.

S OBZIROM NA OGRANIČEN BROJ POLAZNIKA prethodno prijavljeni kandidati trebaju potvrditi svoj dolazak do utorka, 18.05.2021. godine do 12:00 sati na e-mail: vz-zup-os.bar@os.t-com.hr.

Radi organizacije predavanja a s obzirom na provedbu zaštitnih epidemioloških mjera prijaviti bi trebalo samo one kandidate koji će sigurno i prisustvovati edukaciji.

Prednost će imati 20 kandidata koji se prvi prijave. Slijedeći planirani termin edukacije je jesen 2021. godine.

Objavljeno: 14.05.2021.