Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Financiranje vozačke dozvole za vatrogasce

Vatrogasno vozilo

Vatrogasne organizacije mogu ostvariti pravo na povrat sredstava utrošenih za osposobljavanje vatrogasaca za vozače u vatrogastvu za vozače BE/C1/C1E/C/ CE/Dl/ D1E/ D/ DE kategorije vozila.

Hrvatska vatrogasna zajednica financijski pomaže one organizacije koje upute svoje vatrogasce na obuku za vozače navedenih kategorija s ciljem unaprjeđenja operativne spremnosti postrojbi.

Uvjet za ostvarivanje sredstava je da se zahtjev s računom i ugovorom uputi županijskoj vatrogasnoj zajednici te da je vozačka kategorija evidentirana u „VATROnet“-u s naznačenim rokom istjecanja.

Vatrogasna zajednica županije podnijeti će skupni zahtjev za vatrogasne organizacije koje su financirale osposobljavanje vatrogasaca do 10. svibnja 2022. godine ili do utroška ukupnog iznosa od 95.238,10 kn.

Hrvatska vatrogasna zajednica će izvršiti povrat sredstava utrošenih za osposobljavanje vatrogasaca za vozače po podnesenom zahtjevu na račun Vatrogasne zajednice županije koja će zaprimljena sredstva uplatiti vatrogasnim organizacijama koje su vatrogasce uputile na osposobljavanje.

Ukoliko se radi o javnim vatrogasnim postrojbama, Hrvatska vatrogasna zajednica će osnivačima odnosno suosnivačima s najvećim udjelom u javnoj vatrogasnoj postrojbi izvršiti povrat sredstava za osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca.

Isti sustav financiranja osposobljavanja vatrogasaca za vozače predviđen je i za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

Objavljeno: 01.10.2021.