Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Javni poziv za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za rad javnih vatrogasnih postrojbi

Osječko-baranjska županija uputila je poziv javnim vatrogasnim postrojbama s područja Osječko-baranjske županije za dodjelu sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Prijave za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava za rad javnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi treba sadržavati nabavu osnovnih sredstava za rad:

  • osobna zaštitna oprema,
  • sredstva za gašenje požara i
  • oprema za detekciju plinova i topline.

Pravo na podnošenje prijave imaju one javne profesionalne vatrogasne postrojbe koje su dostavile potrebna izviješća o pravdanju ranije odobrenih sredstava bez obzira na njihovu namjenu i koje nemaju dugovanja prema Osječko-baranjskoj županiji.

Predmet ovoga Javnoga poziva raspoloživa su sredstva u iznosu do 200.000,00 kuna. Iznos potpore po jednom podnositelju prijave ne može biti manji od 20.000,00 niti veći od 80.000,00 kuna.

Prijave se mogu podnijeti u razdoblju od 10. veljače do 28. veljače 2020. godine. Prijave se podnose na propisanom obrascu. Obrazac za prijavu kao i obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, preuzimaju se na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr.

Tekst poziv možete preuzeti OVDJE

Objavljeno: 11.02.2020.