Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

MJERE ZAŠTITE OD KORONAVIRUSA – UPUTA VATROGASNIM POSTROJBAMA

hrvatska vatrogasna zajednica

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković dao je 28.08.2020. obavijest o ponovnom uvođenju dijela mjera zaštite od Korna virusa za vatrogasne organizacije.

S obzirom na trenutačno nešto nepovoljniju situaciju vezano za Korona virus te preporuke Stožera CZ RH novonastalu situaciju, a sukladno odgovornosti prema osobnoj sigurnosti i radu i potrebi obavljanja vatrogasne djelatnosti potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru sve aktivnosti dok traje opasnost od zaraze, svako nenamjensko i nepotrebno okupljanje i zadržavanje pripadnika vatrogasnih organizacija u objektima vatrogasnih postrojbi, vatrogasnim domovima i spremištima osim za potrebe obavljanja osnovne vatrogasne djelatnosti i vatrogasnih dežurstava.

Svaku primopredaju smjene ili dežurstva potrebno je obavljati odvojeno bez suvišnih kontakata i uz poštivanje preporučene udaljenosti (1,5 m), a vatrogasne intervencije i ostale aktivnosti vatrogasaca potrebno je izvršavati uz pojačane mjere zaštite sukladno već ranije danim preporukama.
Izdaje se i preporuka da se sva javna okupljanja u organizaciji vatrogasnih subjekata svedu na najmanju mjeru ili odgode do daljnjeg.
Ponovno se stavlja na snagu i obavijest glavnog vatrogasnog zapovjednika (Klasa: 214-03/20-01/01, Urbroj: 444-05/01-20-10) od 16. ožujka 2020., te se odobrava profesionalnim vatrogascima zaposlenim u javnim vatrogasnim postrojbama te dobrovoljnim vatrogasnim društvima u kojima su zaposleni vatrogasci rad u smjenama 24/72 u svrhu sprječavanja i smanjenja rizika daljnjeg širenja virusa.

Objavljeno: 28.08.2020.