Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

MJERE ZAŠTITE OD KORONAVIRUSA – UPUTA VATROGASNIM POSTROJBAMA

hrvatska vatrogasna zajednica

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković dao je 20.03.2020. upute za postupanje u vezi s pandemijom korona virusa u RH.

S obzirom na novonastalu situaciju, a sukladno odgovornosti prema osobnoj sigurnosti i radu i potrebi obavljanja vatrogasne djelatnosti, u nastavku i u prilozima se nalaze osnovne smjernice u slučaju sumnje na pojavu bolesti u vatrogasnim postrojbama te obveza vatrogasnim postrojbama.


Obveza je svim zapovjednicima vatrogasnih postrojbi, javnih vatrogasnih postrojbi, postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava, profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu i postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu, da u što kraćem roku, ne dužem od 2 dana od zaprimanja ove mjere i obveze, dostave nadležnom županijskom vatrogasnom zapovjedniku dopis uz naznaku imena, prezimena i OIB-a predloženih ovlaštenih osoba za izdavanje potvrde za obavljanje vatrogasne djelatnosti (predložak Prilog 1). Isto će biti potrebno u slučaju proglašenja opće karantene.

 1. Svi zapovjednici vatrogasnih postrojbi obvezni su propisati postupak u vatrogasnoj postrojbi u slučaju saznanja daje radnik vatrogasne postrojbe zaražen virusom COVID – 19 tijekom trajanja smjene ili nakon završetka smjene (predložak Prilog 2) i određivanje mjesta dislokacije u slučaju pojave virusa COVID – 19 u druge prostore (predložak Prilog 3) i dostaviti ga nadležnom županijskom vatrogasnom zapovjedniku i nadležnom stožeru civilne zaštite.
 2. U slučaju sumnje na bolest vatrogasca i/ili osoblja uzrokovanu virusom COVID – 19, odgovorna osoba u postrojbi mora odmah kontaktirati nadležnog epidemiologa te poduzeti sve druge odgovarajuće mjere potrebne za sprječavanje daljnjeg širenja moguće zaraze u postrojbi, između ostaloga i udaljavanje vatrogasca i /ili osoblja iz postrojbe. Prostor vatrogasne postrojbe u slučaju sumnje obvezno dezinficirati, uključujući i svu vatrogasnu opremu, pritom osigurati garažni prostor ili šator u kojem će se dezinficirati vatrogasna vozila, a do završetka dezinfekcije spriječiti dolazak nove smjene vatrogasaca u potencijalno kontaminiran prostor.
 3. Izolirati vatrogasce, cijelu smjenu i osoblje koje je bilo u kontaktu s osobom kod koje postoji sumnja na bolest uzrokovanu virusom COVID – 19, sve do nalaza infektologa za osobu kod koje postoji sumnja na infekciju virusom COVID – 19.
 4. Sukladno članku 93. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19) te području djelovanja i području odgovornosti, sve dok traje izvanredna situacija uzrokovana sumnjom na virusom COVID – 19 odnosno dok postoji potvrda infektologa o kontaminaciji, zapovjednik vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave ili područne vatrogasne zajednice na temelju pisane zapovijedi proglašava pripravnost vatrogasaca na području jedinice lokalne samouprave odnosno vatrogasne zajednice područja, županijski vatrogasni
  zapovjednik na temelju pisane zapovijedi proglašava pripravnost na području cijele županije ili samo na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave te glavni vatrogasni zapovjednik na temelju zapovjedi proglašava pripravnost vatrogasnih snaga na području jedne ili više županija.
 5. Djelatnici Vatrogasnih operativnih centara rade u smjenama od 24/72, odnosno sukladno broju mogućih smjena na način da se smanji kontakt operatera te po završetku svake smjene prostorije Vatrogasnog operativnog centra se mora ju dezinficirati.
  Ukoliko tehnički uvjeti to dopuštaju, operateri neka budu na udaljenosti od 2 m udaljenosti jedan od drugog.
 6. Sukladno raspoloživim mogućnostima vatrogasne postrojbe dislocirati opremu, a da se pritom ne umanji operativna spremnost vatrogasne postrojbe, odnosno da sukladno mogućnostima rasporede opremu po ispostavama javnih postrojbi i / ili središnjih društava ili na lokacijama koje su u blizini postrojbi odnosno društava, a da stoje na raspolaganju vatrogascima.
 7. U slučaju proglašenja opće karantene ovlaštene osobe od strane županijskog vatrogasnog zapovjednika izdaju potvrde vatrogascima za obavljanje vatrogasne djelatnosti.
 8. Savjeti za vatrogasce za vrijeme epidemije virusom COVID-19 nalaze se kao Prilog 4.
  Svi prilozi kao predlošci nalaze se i na mrežnim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice – Koronavirus – naputci vatrogascima, https://www.hvz.hr/.

Objavljeno: 20.03.2020.