Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Naputak za vatrogasne zapovjednike

koronavirus

S obzirom na situaciju s Korona virusom i moguć utjecaj na obavljanje redovne vatrogasne djelatnosti županijski zapovjednik obavio je konzultacije s zapovjednicima vatrogasnih centara na području Osječko-baranjske županije.

  1. Održana je, dana 14.03.2020. godine, telefonska sjednica Zapovjedništva Vatrogasne zajednice županije Osječko-baranjske s ciljem upoznavanja svih pripadnika vatrogasnih organizacija s uputama o ponašanju kod pojave COVID-19, a koje smo dobili od Hrvatske vatrogasne zajednice ili županijskog stožera CZ.
  2. Dana 12.03.2020. godine upućena je Zapovijed o odgađanju svih javnih okupljanja u organizaciji vatrogasnih subjekata kao što su skupštine, sjednice, vježbe, natjecanja, stručni skupovi, seminari i slično, a što se u cijelosti provodi.
  3. Dana 13.03.2020.godine upućen je Naputak o postupanju, na znanje vatrogasnim zapovjednicima i svim drugim vatrogascima kao i onima koji kratkotrajno borave u vatrogasnim domovima, a koji u djelokrugu svog rada i odgovornosti moraju biti upoznati sa mjerama sprječavanja prijenosa virusa vezano i za higijenu ruku, ulogu provođenja aktivnog čišćenja i dezinfekcije radnog okoliša i opreme, pravilnu i primjerenu primjenu dezinfekcijansa te potrebu za edukacijom pripadnika operativnih vatrogasaca kao i radu sa ostalim članovima, a naročito s djecom i mladeži (Naputak možete preuzeti OVDJE).
  4. S adresama građevina koje su određene za karantenu i adresama osoba u samoizolaciji upoznati su zapovjednici postrojbi na čijem se području odgovornosti te građevine i osobe nalaze.
  5. Za čišćenje i dezinfekciju osobne zaštitne vatrogasne odjeće, vatrogasne opreme, vatrogasnih uređaja za zaštitu dišnih organa, vatrogasnih armatura i vozila treba nabaviti deterdžente i dezinfekcijska sredstva .

Objavljeno: 16.03.2020.