Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Natječaj za dodjelu potpora za školovanje operativnih članova

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije pomaže u školovanju vatrogasnih kadrova, za što su svake godine predviđena određena financijska sredstva.

Pravo na pomoć u podmirenju troškova školovanja mogu ostvariti vatrogasne postrojbe čiji aktivni članovi vatrogasnih postrojbi imaju status redovitog studenta minimalno druge godine studija zaštite od požara ili su polaznici programa prekvalifikacije za vatrogasce/vatrogasne tehničare a koji nemaju već odobrenu stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja. Temeljem Zaključka Povjerenstva za dodjelu potpora, sredstva se neće dodjeljivati za inozemne školske kvalifikacije za potrebe pristupa tržištu rada.

Financijska pomoć za podmirenje potreba školovanja dodjeljuje se temeljem pismenog zahtjeva sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore za školovanje vatrogasnih kadrova. Broj korisnika pomoći kao i njihov iznos ovisit će o financijskim sredstvima koji su predviđeni za tu namjenu.

Zahtjeve na našu adresu dostavljaju vatrogasne postrojbe ili korisnici do 10. listopada 2019. godine, uz slijedeću dokumentaciju:

  1. Osobni zahtjev studenta/učenika s obrazloženjem za koju namjenu mu je potrebna pomoć
  2. Izjava matičnog DVD-a i VZ o aktivnom članstvu, dužnostima i radu u vatrogastvu i sl.
  3. Potvrda škole/visoke škole o upisu u školsku 2018/2019 godinu
  4. Preslika svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog studija
  5. Izjava studenta/učenika da ne prima drugu novčanu pomoć
  6. Dokaz o stečenom vatrogasnom zvanju i specijalnosti
  7. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva
  8. Izjava o broju članova kućanstva/obitelji

Prednost u dodjeli pomoći imati će uz ispunjavanje gore navedenih uvjeta studenti slabijeg imovinskog stanja. Pomoć se u pravilu realizira putem uplate novčanog iznosa na žiro-račun matične vatrogasne postrojbe.

S odabranom vatrogasnom postrojbom Vatrogasna zajednica potpisati će i ugovor o izravnoj dodjeli financijske pomoći kojim će se definirati prava i obveze korisnika odnosno davatelja financijskih sredstava.

Objavljeno: 19.09.2019.