Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Novi natječaj Mjere 7.4.1. za vatrogasne domove

Maketa vatrogasni dom

Otvoren je natječaj za Mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Otvoren je natječaj za Mjeru 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima za provedbu Podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ u okviru kojeg se može kandidirati građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma .

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. lipnja 2021. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u okviru mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.


Natječaj se provodi temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 91/2019, 37/2020 i 31/2021).
Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore po Natječaju iznosi 250 milijuna kuna, pri čemu za sektor vatrogasnih domova otpada 50 milijuna kuna.


Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. srpnja 2021. do 30. rujna 2021. godine.
Prihvatljivi korisnici su dobrovoljna vatrogasna društva, a prihvatljivi projekti/operacije su rekonstrukcija i/ili građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma.
Detaljne informacije možete naći na web-stranici Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju:

AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ

Objavljeno: 01.07.2021.