Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Novi Pravilnik o računalnim aplikacijama

narodne novine

U “Narodnim novinama” broj 80/2021 izašao je Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja zakorištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice

Novim pravilnikom propisuje se sadržaj osobnih podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca koji se upisuju i koriste u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, svrha prikupljanja navedenih, rok čuvanja evidencije koju sačinjavaju navedeni podaci te način ovlašćivanja za korištenje podataka u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice.

Računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice su skup programskih rješenja razvijenih od strane Hrvatskevatrogasne zajednice koja se koriste za obradu podataka u informacijskom sustavu Hrvatske vatrogasne zajednice, i to

  • »VATROnet«,
  • »Upravljanje vatrogasnim intervencijama«,
  • »Uzbunjivanje vatrogasaca«,
  • »Interaktivna baza opasnih tvari«,
  • »Praćenje vatrogasnih vozila i osoba na intervencijama«,
  • »Središnji portal internetskih stranica«
  • i druga programska rješenja za obradu podataka

Informacijski sustav Hrvatske vatrogasne zajednice će se razvijati sukladno potrebama u sustavu vatrogastva i napretku tehnologije.

TEKST PRAVILNIKA

Objavljeno: 15.07.2021.