Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Novine kod tehničkog pregleda i registracije vatrogasnih vozila

Vatrogasna vozila

Prilikom prvog tehničkog pregleda i prve registracije vatrogasnog vozila i prilikom prenamjene vozila u vatrogasno vozilo (koje to do tada nije bilo) potrebno je dostaviti i potvrdu Hrvatske vatrogasne zajednice.

Obzirom su vatrogasna vozila uz odredbe Zakona o vatrogastvu i podzakonskih akata obuhvaćena i propisima koji uređuju ceste i sigurnosti prometa na cestama, vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije:

  • prilikom prvog tehničkog pregleda i prve registracije vatrogasnog vozila i
  • prilikom prenamjene vozila u vatrogasno vozilo odnosno prilikom tehničkog pregleda i registracije vozila kao vatrogasnog (koje to do tada nije bilo)


Centru za vozila Hrvatske odnosno stanicama za tehnički pregled dostavljaju, uz potrebnu dokumentaciju i potvrdu Hrvatske vatrogasne zajednice da su vatrogasne postrojbe odnosno vatrogasne organizacije koje obavljaju vatrogasnu djelatnost.

Državni zavod za mjeriteljstvo je homologacijsko tijelo u Republici Hrvatskoj koje provodi utvrđivanje sukladnosti motornih vozila i prikolica. Obavezi utvrđivanja sukladnosti podliježu cestovna motorna i priključna vozila kategorija M, N i O. D.

Sukladno članku 44. Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica (Narodne novine br.: 80/13,97/14,60/16,2/19 i 100/20) utvrđivanje sukladnosti se, po potrebi ne provodi za vatrogasna vozila. U tu svrhu vatrogasne organizacije i vatrogasne postrojbe pribavljaju mišljenje Hrvatske vatrogasne zajednice te mišljenje uz zahtjev za izuzećem od postupka utvrđivanja sukladnosti podnese Državnom zavodu za mjeriteljstvo koje odlučuje o navedenom izuzeću.


Slijedom navedenog obvezno je pribavljanje potvrde Hrvatske vatrogasne zajednice, obzirom se tehnički pregled i registracija vatrogasnog vozila bez navedene neće moći obaviti.

Objavljeno: 14.04.2021.