Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Obilježavanje obljetnica

Proslava DVD

Dobrovoljna vatrogasna društva koja u ovoj godini planiraju obilježiti obljetnice osnivanja mogu podnijeti zahtjev putem svojih vatrogasnih zajednica za dodjelu sredstava iz premije osiguranja Hrvatske vatrogasne zajednice.

Za nabavu opreme dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama koja obilježavaju obljetnice osnutka dobrovoljnih vatrogasnih društava/javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. dodjeljuju se sredstva uplaćena od društava za osiguranje na račun Hrvatske vatrogasne zajednice.

Dobrovoljna vatrogasna društva/javne vatrogasne postrojbe koja u 2019. navršavaju i obilježavaju 10., 20., 30., 40., 50., 60., 70., 75., 80., 90., 100., 110., 120., 125., 130., 140., 150., 160. i 170. godina osnutka Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dostavljaju zahtjev, na obrascu broj 2 koji je sastavni dio Mjerila, a koji je odobren od strane nadležnih vatrogasnih zajednica.
Iznos sredstava koje pojedino dobrovoljno vatrogasno društvo / javna vatrogasna postrojba može ostvariti sukladno ovoj točci ovise o godinama obilježavanja obljetnica, a iznose:

  • do 50 godina – 3.500,00 kn
  • od 50 do 100 godina – 4.000,00 kn
  • preko 100 godina – 5.000,00 kn
DVD Dalj140
DVD Zmajevac130
DVD Podravska Moslavina90
DVD Tiborjanci90
DVD Viškovci90
DVD Rakitovica90
DVD Široko Polje80
DVD Selci Đakovački80
DVD Ivanovo70
DVD Mandićevac60
DVD Kućanci (Mag.)60

Svi potrebni obrasci nalaze se na ovoj poveznici: http://www.hvz.hr/premije-osiguranja-2019/

Objavljeno: 19.02.2019.