Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA “TOGETHER WE STAND”

Together we stand

U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, u utorak 17.12.2019. godine, održala se početna konferencija projekta “Together We Stand”.

Pozdravnim govorom konferenciju je otvorio Goran Ivanović, zamjenik župana i načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Na konferenciji je predstavljen projekt i projektne aktivnosti, a zanimljiva predavanja su održali predavači iz Hrvatske i Srbije među kojima su bili i predstavnici Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Aleksandar Ljubljanović i Berislav Hengl.

U sklopu same konferencije održale su se dvije panel diskusije. Tema prvog panela je bila “Trendovi i standardi u upravljanju nepogodama”, dok je tematika drugog panela bila “Prekogranična suradnja i koordinacija kao put prevencije”.

Together we stand
Together we stand

Projekt “Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe – ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)” provodi se u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. Europske Unije. Nositelj projekta je Unikom d.o.o. a partneri Osječko-baranjska županija, Udruga za kreativni razvoj Slap, Autonomna pokrajina Vojvodina-Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Regionalna razvojna agencija Bačka.

Riječ je o financijski najvećem projektu odobrenom unutar drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, ukupne vrijednosti 1.797.180,20 EUR od čega EU sufininacira 85% projekta (1.527.603,16 EUR). Trajanje projekta je 30 mjeseci. Projektno partnerstvo koje se sastoji od tijela regionalne vlasti, komunalnog poduzeća, razvojne agencije i udruge, odražava uvjerenje partnera da se u pitanju kriznih situacija, zaštite i spašavanja treba umrežiti i uključiti sve slojeve društva kako bi reakcija na krizne situacije bila pravovremena, a štete što manje.

Projektom su predviđene brojne aktivnosti a za vatrogasnu zajednicu biti će nabavljena oprema za obuku korisnika uređaja za disanje. Planirano je i održavanje pokazne vježbe spašavanja i zaštite okoliša u izvanrednim situacijama u pograničnom području.

Sve navedene aktivnosti usmjerene su ka daljnjem jačanju kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za postupanje u izvanrednim situacijama s ciljem zaštite ljudi i okoliša u pograničnom području.

Izvor: Ana Lamza Bašić/ Udruga za kreativni razvoj Slap

Objavljeno: 18.12.2019.