Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

ODRŽANA SJEDNICA SKUPŠTINE VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE MARIJANCI

VZO Marijanci skupština

Dobrovoljno vatrogasno društvo Marijanci uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera bilo je domaćin izborno-izvještajne sjednice Skupštine Vatrogasne zajednice općine Marijanci koja je održana 13. ožujka 2021. godine

Kako pravila službe, ali i akti Zajednice nalažu, novo peterogodišnje razdoblje Vatrogasne zajednice općine Marijanci započelo je izvještajno-izbornom sjednicom Skupštine uz intoniranje Državne i Vatrogasne himne, te minutom šutnje.

Sjednicu Skupštine predvodio je Dragan Krleža, uz članove radnog voditeljstva Đuru Aničića i Šimu Vukelića.

Prema izvješću Verifikacijskog povjerenstva sjednici je nazočila većina od ukupno 33 članova Skupštine.

Aktualni predsjednik Dragan Krleža podnio je financijsko izvješće za proteklu 2020. godinu kao i za proteklo mandatno razdoblje 2017-2021 „op.a“,

Općinski zapovjednik Goran Krleža podnio izvješće o radu Zajednice u protekloj godini i mandatnom razdoblju s osvrtom na opremljenost, brojnost članova i intervencija članica Zajednice na području općine Marijanci.

Nakon usvajanja podnijetih izvješća i iznesenih planova, uslijedilo je donošenje odluke o prijemu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Črnkovci u članstvo Zajednice, te odluke o razrješenju dužnosnicima i radnim tijelima Zajednice kojima je ove godine istekao četverogodišnji mandat.

Tihomir Dioši na čelu izborno-kandidacijskog povjerenstva iznio je prijedlog Skupštini za imenovanje članova na dužnosti i u tijela Zajednice, ponajprije izbor predsjednika, zapovjednika, novog saziva Predsjedništva, Zapovjedništva, Nadzornog odbora i likvidatora Zajednice. Nakon provedene rasprave jednoglasno je odlučeno da će Predsjedništvo Zajednice sljedećih pet godina voditi novoizabrani, ali i dosadašnji predsjednik Zajednice Dragan Krleža (DVD Marijanci) i novoizabrani dopredsjednik Kruno Belošević (DVD Čamagajevci), dok će Zapovjedništvo voditi Goran Krleža (DVD Marijanci) i njegov zamjenik Hrvoje Majdenić (DVD Črnkovci).

U pozdravnim govorima okupljenima su se obratili Stjepan Koški, predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske vatrogasne zajednice i tajnik VZ Osječko-baranjske koji je u svom izlaganju istaknuo Zajednicu Marijanci kao primjer „male“ Zajednice koja svojim radom, organiziranošću može reći da radi velike stvari na području vatrogastva te može samo služiti kao primjer ostalima organizacijama što svakako ne bi bilo moguće uz podršku općinskih tijela, a ponajprije Načelnika općine Marijanci. Nakon g. Koškija za riječ je zamolio Darko Dorkić načelnik Općine Marijanci i dosadašnji dopredsjednik Zajednice koji se zahvalio svima članovima sa kojima je surađivao u radu Zajednice u proteklih deset godina koliko je on obnašao dužnost zamjenika predsjednika Zajednice te istaknuo da je kao Načelnik i kao dopredsjednik izuzetno ponosan na proteklo desetogodišnje razdoblje od osnutka Vatrogasne zajednice općine Marijanci pogotovo jer je u radu Zajednice od samog osnutka osjetio želju i volju svih članova za višim dostignućima na području vatrogastva od uobičajenoga. Posebno je istaknuo „da je i sam, kao Načelnik općine ponekada bio u nedoumici prvenstveno financijske prirode, a vezeno za realizaciju projekata i ispunjenja istih jer „želja i volja su jedno, realnost je drugo“ kako je vidljivo danas s ponosom mogu reći, moguće je!

U nastavku svog izlaganja istaknu je da s ponosom može danas reći da su realizirani zacrtani projekti, od opremanja Društava članica, završetka dogradnje vatrogasnog doma u Marijancima, te skorog završetka radova dogradnje vatrogasnog doma u Črnkovcima, iako bi se moglo reći da s obzirom na zatečeno stanje više možemo govoriti u oba slučaja o izgradnji, nego dogradnji s obzirom na opseg radova i uložena financijska sredstva.

Nakon izlaganja gostiju predsjedavajući se zahvalio svima prisutnima na sudjelovanju u radu Skupštine i zatvorio XI. sjednicu Skupštine.

Tihomir Dioši

Objavljeno: 17.03.2021.