Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca

osposobljavanje vatrogasaca

Hrvatska vatrogasna zajednica u 2020. godini sufinancira programe osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca koje provode vatrogasne zajednice prema određenim kriterijima…

Troškovi osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca sufinanciraju se prema broju polaznika koji su stekli uvjete i pristupili ispitu i to po kandidatu:

 • Vatrogasac – 200,00 kn
 • Vatrogasni dočasnik – 250.00 kn
 • Vatrogasni časnik – 300.00 kn
 • Strojar – 80,00 kn
 • Bolničar – 100,00 kn
 • Aparati za zaštitu dišnih organa – 100,00 kn
 • Vezist – 70,00 kn
 • Ronilac s jednom zvjezdicom – 100.00 kn
 • Radovi na vodi – 80,00 kn
 • Spašavanje pri tehničkim intervencijama – 100.00 kn
 • Akcidenti s opasnim tvarima – 100.00 kn
 • Djelovanje u RKB kontaminaciji – 80.00 kn

Sredstva sufinanciranja doznačivat će se organizatoru osposobljavanja i usavršavanja. Organizator je dužan unijeti podatke o osposobljavanju i usavršavanju u računalnoj aplikaciji Hrvatske vatrogasne zajednice VATROnet.

vatronet
Vatronet

Hrvatska vatrogasna zajednica i organizator osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca sklopit će ugovor o sufinanciranju osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca.

Prije osposobljavanja ili usavršavanja obavezno sklopiti ugovor!

Organizator osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca sastavlja zapisnik sa ispita osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca na obrascu broj 2 (poveznica).

Organizator osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca za 2020. godinu obvezan je Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dostaviti godišnji PROR-POT obrazac u skladu s Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15).

Objavljeno: 21.05.2020.