Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Osječko-baranjska županija objavila javni poziv za sufinanciranje nabavke vozila i manifestacije

dvd marijanci vatrogasni dom

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila dobrovoljnim vatrogasnim društvima te Javni poziv za dodjelu potpora za organiziranje i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama


Osječko-baranjska županija sufinancirati će projekte nabave vatrogasnih vozila (vozila za gašenje požara, vozila za tehničke intervencije i vozila za prijevoz vatrogasaca) a raspoloživa su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna, a najveći mogući iznos potpore je do 75.000,00 kuna. Zahtjev za sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila mogu podnijeti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju ona dobrovoljna vatrogasna društva kojima su jedinice lokalne samouprave osigurale sufinanciranje namjene za koju podnose zahtjev i koja su dostavila potrebna izvješća o pravdanju ranije odobrenih sredstava bez obzira na njihovu namjenu te nemaju dugovanja prema Proračunu Osječko-baranjske županije.

Zahtjevi se mogu podnijeti u razdoblju od 15. do 29. ožujka 2019. godine, Upravnom odjelu za ruralni razvoj,
Šetalište kardinala Franje Šepera 12, 31000 Osijek.


Za dodjelu potpora dobrovoljnim vatrogasnim društvima za organiziranje i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama raspoloživa su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna, a najveći mogući iznos potpore je do 3.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

  • najma i zakupa prostora, kotizacije, izrade i prezentacije promidžbenih materijala i
  • drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama

Zahtjevi se mogu podnijeti u razdoblju od 15. ožujka do 15. studenoga 2019. godine, Upravnom odjelu za ruralni razvoj, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, 31000 Osijek.


Sve informacije o detaljima natječaja možete naći na ovoj poveznici

Objavljeno: 15.03.2019.