Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Prenosimo: Ocjena ustavnosti Zakona o vatrogastvu

Udruga gradova podnijela je prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti Zakona o vatrogastvu s Ustavom.

Novim Zakonom o vatrogastvu gradovima se uskraćuju upravljačka prava, a ostavlja prekršajna i financijska odgovornost.

Protupožarna zaštita Ustavom Republike Hrvatske određena je kao posao iz lokalnog djelokruga, a Ustav lokalnim jedinicama jamči samostalnost u obavljanju poslova iz lokalnog djelokruga. Suprotno odredbama Ustava, Zakonom je propisano da jedinice lokalne samouprave za brojne poslove iz područja protupožarne zaštite moraju tražiti dopuštenje viših razina vlasti. Nadalje, upravljačka prava lokalnih jedinica u njihovim proračunskim korisnicima (JVP) su marginalizirana, ali teret odgovornosti za poslovanje proračunskih korisnika je u cijelosti ostavljen na lokalnim jedinicama.

Udruga gradova isticala je navedene probleme u više navrata tijekom pripreme Prijedloga zakona, međutim, predlagatelj ih nije prihvatio te se Udruga gradova sukladno jednoglasnom zaključku Predsjedništva Udruge gradova obratila Ustavnom sudu za zaštitu prava lokalnih jedinica.

izvor: www.udruga-gradova.hr

Objavljeno: 12.02.2020.