Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Sjednica Predsjedništva i NO Vatrogasne zajednice

Sjednica predsjedništva VZOBŽ u Popovcu

Osma sjednica Predsjedništva održana je 15. srpnja 2020. godine u Popovcu.

Sjednica je održana uz provedbu svih propisanih mjera zaštite uz nazočnost 27 članova Predsjedništva te 2 člana Nadzornog odbora.

Na sjednici su jednoglasno usvojeni Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije u 2019. godini, te izvješće o financijskom poslovanju VZOBŽ za period I d o V mjesec 2020. godine. Zapovjednik Zdravko Cvenić podnio je izvješće o radu Zapovjedništva VZOBŽ.

Nadalje se raspravljalo o održavanju sjednice Skupštine te je zaključeno da će se sjednica održati krajem godine kada će se uz raspravu o izvješću za 2019. godinu odlučivati o financijskom planu i programu rada za 2021. godinu.
Na sjednici su usvojene i materijalno financijske odluke:

  1. o upravljanju novčanom imovinom Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije
  2. o utvrđivanju procedure za plaćanje predujmom dobavljačima za nabavu roba, usluga i radova
  3. o pokriću manjka prihoda 2019. godine
  4. o rashodovanju dugotrajne imovine i sitnog inventara
  5. o financiranju troškova smještaja DMR repetitora na zgradi Eurodom u Osijeku
  6. o dodjeli financijske pomoći dobrovoljnim vatrogasnim društvima za nabavku vatrogasnih vozila prema zamolbi VZ Baranja
  7. o raspodjeli sredstava prema Mjerilima o korištenju sredstava premije osiguranja Hrvatske vatrogasne zajednice za 2020. godinu

Objavljeno: 22.07.2020.