Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Sufinanciranje programa osposobljavanja

Hrvatska vatrogasna zajednica sufinancira vatrogasnim zajednicama troškove provedbe osposobljavanja za zvanje vatrogasac i dočasnik.

Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca mogu provoditi vatrogasne zajednice (organizator osposobljavanja) koje imaju ovlaštenje prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova („Narodne novine“, 61/94).
Hrvatska vatrogasna zajednica sufinancirat će troškove osposobljavanja i usavršavanja prema iznosima :

  • vatrogasac – 200,00 kn
  • vatrogasni dočasnik – 250,00 kn

a prema broju polaznika koji su stekli uvjete i pristupili ispitu, do iscrpljenja sredstava.

Sredstva sufinanciranja doznačivati će se organizatoru osposobljavanja i usavršavanja. Hrvatska vatrogasna zajednica i organizator osposobljavanja i usavršavanja sklopit će ugovor o sufinanciranju osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova na obrascu br. 1.

Organizator osposobljavanja i usavršavanja sastavlja zapisnik s ispita osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova na obrascu br. 2.
Organizator osposobljavanja i usavršavanja obvezan je Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dostaviti godišnji PROR-POT obrazac u skladu s Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“, 31/15).

Organizator osposobljavanja i usavršavanja obvezan je prijaviti osposobljavanje i usavršavanje u računalnoj aplikaciji Hrvatske vatrogasne zajednice – VATROnet, unijeti podatke o osposobljavanju i usavršavanju u tu aplikaciju te omogućiti nadzor nad provedbom osposobljavanja i usavršavanja te radom ispitnog povjerenstva.

Objavljeno: 01.07.2021.