Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Upute o održavanju sastanaka

Županijski vatrogasni zapovjednik temeljem dopisa Glavnog zapovjednika HVZ izdaje upute u vezi s održavanjem sastanaka svim odgovornim u vatrogasnim organizacijama na području OBŽ

Uputa:” S obzirom na novonastalu situaciju pojave korona virusa COVID-19 (SARS—CoV-2), a tiče se organizacije sastanaka vezanih uz provođenje propisanih planskih, provedbenih i operativnih aktivnosti vezanih uz izvršavanje Programa aktivnosti i sukladno odgovornosti prema radu te osobnoj sigurnosti, upućujemo Vas da u skladu s preporukama o smanjenju fizičkih kontakata, sastanke za koji se smatra da su neophodni, održavate na daljinu putem telefona/mobilnih telefona odnosno video veze, a dokumente i pismena dostavljate/razmjenjujete ISKLJUČIVO elektroničkom poštom.

Napominjem da ste dužni kontinuirano pratiti, upućivati na praćenje mrežnih stranica, pridržavati se i prenositi vatrogasnim organizacijama u okviru svojih nadležnosti, svih naputaka i službenih objava Nacionalnog stožera te županijskih, gradskih i općinskih stožera civilne zaštite te Vlade Republike Hrvatske (na jedinstvenoj web stranici www.koronavirus.hr i ostalim sredstvima priopćavanja) kao i objave Glavnog vatrogasnog zapovjednika na mrežnim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice – Koronavirus – naputci vatrogascima, https://www.hvz.hr/ te stranicama VZŽ na www.vzzob.hr.

Svaki zapovjednik vatrogasne zajednice na svom području nadležnosti će organizirati primjereni način komunikacije i provedbe zadaća.” stoji u uputama Županijskog vatrogasnog zapovjednika Zdravka Cvenića.

Objavljeno: 19.03.2020.