Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Vježba na poligonu Našicama

Poligon Našice

30. rujna održano je ispitivanje vatrogasaca na Poligonu u Našicama na kojem su sudjelovali vatrogasci iz VZ Grada Đakova.

Namjena Poligona je utvrđivanje trenutnog zdravstvenog stanja vatrogasaca korisnika dišnih aparata. Đakovački vatrogasci pokazali su zadovoljavajuću spremnost. Ispitivanje obuhvaća rad na spravama za fitnes i prolazak poligona u kojem se simuliraju uvjeti u požaru.

Svi polaznici upoznati su prije početka s uvjetima i načinom te su opremljeni s bežičnim mjeračima pulsa kako bi se u svakom trenutku moglo pratiti njihovo trenutno fizičko stanje. Ukoliko trenutni broj otkucaja srca prelazi određenu vrijednost u ovisnosti o starosti polaznika ispitivanje se prekida. To je ujedno i upozorenje da korištenje dišnog aparata za tu osobu može biti rizično.

Objavljeno: 01.10.2021.