Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Voditelji mladeži na seminaru

Seminar voditelja mladeži Fažana

U Kampu Vatrogasne mladeži u Fažani održan je seminar za voditelje vatrogasne mladeži na kojem su prisustvovali i voditelji iz Osječko-baranjske županije.

Seminar je održan u vremenu od 28. do 30. svibnja u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice. Na seminaru su sudjelovala 102 voditelja koji će ove godine boraviti sa pripadnicima mladeži u 26. Kampu vatrogasne mladeži.


Sudionici seminara su došli u Kamp vatrogasne mladeži u petak kada je organizirana sjednica Kolegija savjeta vatrogasne mladeži.
U subotu se krenulo sa aktivnostima i predavanjima:

  • analiza prošlogodišnjeg 25. Kampa vatrogasne mladeži,
  • • predavači su se bazirali na predstavljanju novih igrica i upoznavanju voditelja mladeži sa istima i svim pravilima i bodovanju
  • • predavanje i praktični dio vježbe za vatrogasnu mladež, te vježba sa VMŠ i vježbovne radnje i postupci
  • • priprema natjecateljskih odjeljenja vatrogasne mladeži

Nedjeljni program je započeo sjednicom Savjeta vatrogasne mladeži na kojoj su se predložili kandidati koji će obnašati dužnost zapovjednika 26. Kampa vatrogasne mladeži u Fažani u trajanju od 21. lipnja do 6. rujna 2021. godine. Raspravljalo se i o samoj organizaciji rada kampa u ovoj godini, a nakon sjednice izvršena je analiza seminara voditelja vatrogasne mladeži te su sudionicima uručene potvrde o sudjelovanju na seminara.
Na seminaru su sudjelovali predsjednik Savjeta vatrogasne mladeži VZOBŽ i VZG Belišće Josip Kozina, koji je ujedno bio predavač na temi „vatrogasnih igrica“ i voditeljica vatrogasne mladeži DVD-a Veliškovci Vesna Kozina, koja će ujedno ove godine voditi ekipu vatrogasne mladeži DVD-a Veliškovci u Kamp u Fažani.

Objavljeno: 09.06.2021.