Prijava hitnog slučaja 112 • Vatrogasci 193

Započinju pojačane mjere za žetvu

Požar otvorenog prostora

Županijski zapovjednik izdao je svim vatrogasnim postrojbama zapovijed u vezi s početkom žetvene sezone:

Temeljem zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini te mjera zaštite od požara za vrijeme žetve izdajem slijedeću:

ZAPOVIJED

Ulazimo u završnu fazu rasta i sazrijevanja žitarica te se zbog toga nalaže :

1) Svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima ustrojavanje višeg stupnja pripravnosti za intervenciju gašenja požara žitarica.

  • ustrojiti stalna dežurstva vatrogasaca, a u društvima u kojima nema takvih organizacijskih kapaciteta razraditi mjere brzog okupljanja
  • pregledati i dovesti u ispravno stanje opremu i tehniku za gašenje
  • ustrojiti ophodnje žitnih polja gdje god je to moguće i to u vrijeme najveće opasnosti od nastanka i širenja požara
  • povezati se s načelnicima općina i mjesnim odborima s područja nadležnosti oko dobivanja pomoći u mehanizaciji i ljudstvu

2) Za provedbu navedenog odgovorni su zapovjednici i zamjenici zapovjednika DVD-a, a za izvješćivanje o poduzetim mjerama i radnjama zapovjednici vatrogasnih zajednica.

3) Sve aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava u vezi s provedbom stalnih dežurstava i ophodnji za vrijeme žetve trebaju se bilježiti svakodnevno u aplikaciju UVI otvaranjem dojavnice od strane nadležnog VOC-a ili ŽVOC-a na poziv nadležnog zapovjednika te odabirom „ostalih operativnih aktivnosti/preventivne aktivnosti“ – i odabirom „preventivne ophodnje“ ili „preventivno dežurstvo“ nakon čega će odgovorni zapovjednik ispuniti potrebne podatke.

djakovo_glas_slavonije
Foto: “Glas Slavonije”

Objavljeno: 16.06.2020.